>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Zoran Gajić održao uvodno predavanje na temu “Savremene tendencije u vrhunskom sportu”

III Međunarodna naučna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje”

Visoka sportska i zdravstvena škola iz Beograda, organizovala je danas u beogradskom hotelu “M” III Međunarodnu naučnu konferenciju “Sport, rekreacija, zdravlje”. Zoran Gajić, predsednik OSS, održao je uvodno predavanje na temu “Savremene tendencije u vrhunskom sportu”.

 

 

 

 

Gajić je tokom izlaganja govorio o ubrzanju igre, ranom ulasku dece u svet profesionalizma, teorijskom obrazovanju trenera, položaju stručnjaka, odnosu društva prema sportu...

 

 

 

Predsednik OSS je bio prvi predavač među više od 70 stručnjaka i autora koji su prijavili radove za ovu Konferenciju. Za katedrom su se posle Zorana Gajića našli: Milan Čoh sa Univerziteta iz Ljubljane, Bujar Saiti sa Univerziteta sveti Kiril i Metodije iz Skoplja, Nenad Dikić ispred Antidoping agencije Srbije, Goran Tulić ispred Medicinskog fakulteta u Beogradu…

 

 

Konferenciju je otvorio Branko Bošković, direktor Vi­so­ke sport­ske i zdrav­stve­ne ško­le Be­o­grad.