>> GENERALNI SPONZOR

BPS gensp

Izborni Kongresi FIVB u godini održavanja Olimpijskih igara

FIVB – ADMINISTRATIVNI BORD

 

Administrativni Bord FIVB, na sastanku u Punta Kani, u Dominikanskoj Republici, doneo je odluku o novim pravilima za izborni Kongres FIVB, koji će se održati 2012. godine, koje će postati pravosnažne tek kada ih odobri 32. Kongres FIVB, koji će se održati 09. i 10. septembra u Rimu. Aleksandar Boričić, predsednik OSS i izvršni potpredsednik FIVB, učestvuje u radu Administrativnog Borda FIVB.

 

 

 

 

Đižong Vei, predsednik FIVB, je prilikom preuzimanja dužnosti 2008. jasno istakao da se 2012. završava njegov mandat predsednika FIVB i da se neće ponovo kandidovati.

Administrativni Bord FIVB je odborio izborne promene, koje će postati pravosnažne tek kada ih odobri 32. Kongres FIVB, koji će se održati 09. i 10. septembra u Rimu:

Izborni Kongresi FIVB će se održavati u godini kada se odigravaju letnje Olimpijske igre.

Kontinentalne Konfederacije, članice FIVB, će odrediti kandidate za članove Administrativnog Borda FIVB. Izbor članova Administrativnog Borda obaviće se na Kongresu FIVB.

Preporuka je da Kontinentalne kvote za članove Izvršnog odbora FIVB budu najmanje dva člana po Konfederaciji.

 

Administrativni Bord FIVB je usvojio predlog za Kongres FIVB da se obustavi dalja primena “Kodeksa ponašanja FIVB”, kao i da se “Etički Kodeks FIVB” usaglasi sa Etičkim propisima MOK (Međunarodnog Olimpijskog Komiteta). Tokom prelaznog perioda, FIVB će koristiti “Etički Kodeks MOK”.